Statystyka serwisu

Ilość działów: 12Ilość dokumentów: 29Ilość załączników: 134Ogólna liczba odwiedzin: 32860

Najczęściej przeglądane dokumenty 25 / 100

1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze - 52092. Uchwały i Statut - 31003. Plan Transportowy Gminy Miasto Zgierz - 22424. Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych. - 14535. Referent do spraw komunikacji miejskiej i obsługi interesanta (zakończony) - 11486. Specjalista do spraw infrastruktury przystankowej (zakończony) - 10647. Referent do spraw kontroli biletów i reklamacji (zakończony) - 10428. Referent do spraw obsługi kancelaryjnej (zakończony) - 9949. Przetarg nieograniczony na sprzątanie przystanków na terenie Miasta Zgierza. - 96510. Skargi i wnioski - 92411. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent. (zakończony) - 79012. Referent do spraw kontroli biletów i reklamacji (zakończony) - 77313. Analiza o Elektromobilności - 70714. Księgowy - kasjer (zakończony) - 69015. Referent - zakończony. - 68816. Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych - 58517. Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania dokumentu pn. "Strategia elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035" - 44718. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komuniakacyjnych w Zgierzu na rok 2018 - 41919. Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej w Zgierzu. - 31520. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2019 - 27321. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2020 - 20222. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. - 18223. Zaproszenie do składania ofert dotyczących "Wykonania usługi monitoringu oraz naprawy infrastruktury przystankowej będącej we władaniu MUK" - 17724. Ogłoszenie wyboru oferty na demontaż złomu stalowego na odcinku Kurak-Helenówek. - 13825. Ogłoszenie o wyborze oferty na dezynfekcję przystanków komunikacji miejskiej. - 131
separator