Statystyka serwisu

Ilość działów: 12Ilość dokumentów: 28Ilość załączników: 134Ogólna liczba odwiedzin: 30253

Najczęściej przeglądane dokumenty 25 / 100

1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze - 50312. Uchwały i Statut - 29463. Plan Transportowy Gminy Miasto Zgierz - 20764. Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych. - 13635. Referent do spraw komunikacji miejskiej i obsługi interesanta (zakończony) - 10746. Specjalista do spraw infrastruktury przystankowej (zakończony) - 9947. Referent do spraw kontroli biletów i reklamacji (zakończony) - 9728. Referent do spraw obsługi kancelaryjnej (zakończony) - 9179. Przetarg nieograniczony na sprzątanie przystanków na terenie Miasta Zgierza. - 89010. Skargi i wnioski - 76911. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent. (zakończony) - 71012. Referent do spraw kontroli biletów i reklamacji (zakończony) - 70413. Referent - zakończony. - 62714. Księgowy - kasjer (zakończony) - 62515. Analiza o Elektromobilności - 54816. Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych - 50717. Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania dokumentu pn. "Strategia elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035" - 37118. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komuniakacyjnych w Zgierzu na rok 2018 - 34619. Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej w Zgierzu. - 24920. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2019 - 20821. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2020 - 12922. Zaproszenie do składania ofert dotyczących "Wykonania usługi monitoringu oraz naprawy infrastruktury przystankowej będącej we władaniu MUK" - 11023. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. - 10424. Ogłoszenie wyboru oferty na demontaż złomu stalowego na odcinku Kurak-Helenówek. - 6725. Ogłoszenie o wyborze oferty na dezynfekcję przystanków komunikacji miejskiej. - 57
separator