Statystyka serwisu

Ilość działów: 13Ilość dokumentów: 35Ilość załączników: 146Ogólna liczba odwiedzin: 35360

Najczęściej przeglądane dokumenty 25 / 100

1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze - 53412. Uchwały i Statut - 32313. Plan Transportowy Gminy Miasto Zgierz - 23694. Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych. - 15225. Referent do spraw komunikacji miejskiej i obsługi interesanta (zakończony) - 12116. Specjalista do spraw infrastruktury przystankowej (zakończony) - 11287. Referent do spraw kontroli biletów i reklamacji (zakończony) - 11078. Referent do spraw obsługi kancelaryjnej (zakończony) - 10639. Skargi i wnioski - 105110. Przetarg nieograniczony na sprzątanie przystanków na terenie Miasta Zgierza. - 102711. Analiza o Elektromobilności - 86112. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent. (zakończony) - 86013. Referent do spraw kontroli biletów i reklamacji (zakończony) - 84014. Referent - zakończony. - 75215. Księgowy - kasjer (zakończony) - 75116. Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych - 64517. Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania dokumentu pn. "Strategia elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035" - 59818. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komuniakacyjnych w Zgierzu na rok 2018 - 48619. Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej w Zgierzu. - 37420. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2019 - 33421. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2020 - 26622. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. - 25023. Zaproszenie do składania ofert dotyczących "Wykonania usługi monitoringu oraz naprawy infrastruktury przystankowej będącej we władaniu MUK" - 25024. Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza. - 20525. Ogłoszenie wyboru oferty na demontaż złomu stalowego na odcinku Kurak-Helenówek. - 203
separator