Statystyka serwisu

Ilość działów: 12Ilość dokumentów: 22Ilość załączników: 124Ogólna liczba odwiedzin: 26842

Najczęściej przeglądane dokumenty 25 / 100

1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze - 47642. Uchwały i Statut - 27403. Plan Transportowy Gminy Miasto Zgierz - 18964. Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych. - 12245. Referent do spraw komunikacji miejskiej i obsługi interesanta (zakończony) - 9826. Specjalista do spraw infrastruktury przystankowej (zakończony) - 8947. Referent do spraw kontroli biletów i reklamacji (zakończony) - 8788. Referent do spraw obsługi kancelaryjnej (zakończony) - 8339. Przetarg nieograniczony na sprzątanie przystanków na terenie Miasta Zgierza. - 79210. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent. (zakończony) - 61611. Referent do spraw kontroli biletów i reklamacji (zakończony) - 60812. Skargi i wnioski - 56813. Referent - zakończony. - 54314. Księgowy - kasjer (zakończony) - 52515. Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych - 40916. Analiza o Elektromobilności - 31217. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komuniakacyjnych w Zgierzu na rok 2018 - 24818. Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej w Zgierzu. - 15319. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2019 - 12820. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2020 - 3121. Zaproszenie do składania ofert dotyczących "Wykonania usługi monitoringu oraz naprawy infrastruktury przystankowej będącej we władaniu MUK" - 2122. Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania dokumentu pn. "Strategia elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035" - 12
separator