Statystyka serwisu

Ilość działów: 13Ilość dokumentów: 35Ilość załączników: 149Ogólna liczba odwiedzin: 35557

Najczęściej przeglądane dokumenty 25 / 100

1. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze - 53512. Uchwały i Statut - 32393. Plan Transportowy Gminy Miasto Zgierz - 23784. Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych. - 15295. Referent do spraw komunikacji miejskiej i obsługi interesanta (zakończony) - 12166. Specjalista do spraw infrastruktury przystankowej (zakończony) - 11337. Referent do spraw kontroli biletów i reklamacji (zakończony) - 11128. Referent do spraw obsługi kancelaryjnej (zakończony) - 10689. Skargi i wnioski - 106110. Przetarg nieograniczony na sprzątanie przystanków na terenie Miasta Zgierza. - 103211. Analiza o Elektromobilności - 87012. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent. (zakończony) - 86513. Referent do spraw kontroli biletów i reklamacji (zakończony) - 84514. Referent - zakończony. - 75815. Księgowy - kasjer (zakończony) - 75616. Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych - 64817. Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania dokumentu pn. "Strategia elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035" - 60218. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komuniakacyjnych w Zgierzu na rok 2018 - 49019. Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej w Zgierzu. - 37920. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2019 - 33821. Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2020 - 26922. Zaproszenie do składania ofert dotyczących "Wykonania usługi monitoringu oraz naprawy infrastruktury przystankowej będącej we władaniu MUK" - 25423. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. - 25324. Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza. - 20925. Ogłoszenie wyboru oferty na demontaż złomu stalowego na odcinku Kurak-Helenówek. - 208
separator