Dziennik zmian: Strona 1 z 7  >>    [Dziennie]
Tytul: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza". Data: 2021-07-06 15:16 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: literówka
Tytul: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Utrzymanie porządku i czystości na przystankach komuniakcji miejskiej na terenie Zgierza". Data: 2021-07-06 15:15 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: literówka
Tytul: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Utrzymanie porządku i czystości na przystakach komuniakcji miejskiej na terenie Zgierza". Data: 2021-07-06 15:13 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: Dodano
Tytul: Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2021 Data: 2021-02-25 15:22 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: dodano artykuł
Tytul: Ogłoszenie o wyborze oferty na "Usługę demontażu szyn bez podkładów w torowisku tramwajowym wzdłuż ul 1 Maja w Zgierzu. Data: 2020-08-19 10:34 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: zmiana kategorii
Tytul: Ogłoszenie o wyborze oferty na "Usługę demontażu szyn bez podkładów w torowisku tramwajowym wzdłuż ul 1 Maja w Zgierzu. Data: 2020-08-19 10:32 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: ogłoszenie wyniku o wyborze ofert
Tytul: Ogłoszenie o wyborze oferty na "Usługę demontażu szyn bez podkładów w torowisku tramwajowym wdłuż ul 1 Maja w Zgierzu. Data: 2020-08-19 10:30 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: ogłoszenie o wyborze ofert
Tytul: Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza. Data: 2020-06-23 12:31 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: poprawa błędu
Tytul: Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza. Data: 2020-06-23 12:21 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: poprawiono błąd
Tytul: Ogłoszenie o wyborze oferty na "Utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza". Data: 2020-06-23 12:19 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: dodano załącznik
Tytul: Ogłoszenie o wyborze oferty na "Utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza". Data: 2020-06-23 12:16 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: dodano arykół
Tytul: Zaproszenie do składania ofert na utzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza. Data: 2020-06-16 13:26 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: usunięcie zapisu
Tytul: Zaproszenie do składania ofert na utzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza. Data: 2020-06-16 13:25 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: dodano
Tytul: Ogłoszenie o wyborze oferty na dezynfekcję przystanków komunikacji miejskiej. Data: 2020-05-26 15:54 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: dodano artykół
Tytul: Ogłoszenie wyboru oferty na demontaż złomu stalowego na odcinku Kurak-Helenówek. Data: 2020-05-05 15:34 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: Zmiana działu
Tytul: Ogłoszenie wyboru oferty na demontaż złomu stalowego na odcinku Kurak-Helenówek. Data: 2020-05-05 15:32 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: poprawa błędu
Tytul: Ogłoszenie wyboru oferty na demontaż złomu stalowego na odc odcinku Kurak-Helenówek. Data: 2020-05-05 15:30 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: dodano artykuł
Tytul: Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania dokumentu pn. "Strategia elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035" Data: 2020-03-04 16:11 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: dodano plik
Tytul: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Data: 2020-02-28 11:28 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: Usunięto treść
Tytul: Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Data: 2020-02-28 11:26 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: dodano artykół
Tytul: Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania dokumentu pn. "Strategia elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035" Data: 2020-02-17 15:46 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: błąd
Tytul: Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania dokumentu pn. "Strategia elektromobilności dla Gminy MIasto Zgierz na lata 2019-2035" Data: 2020-02-17 15:42 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: Dodano kolejne załączniki
Tytul: Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania dokumentu pn. "Strategia elektromobilności dla Gminy MIasto Zgierz na lata 2019-2035" Data: 2020-02-17 15:25 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: Dodano artykuł
Tytul: Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2020 Data: 2020-01-08 10:37 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: Literówka
Tytul: Data: 2020-01-08 10:37 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: Likwidacja
Strona 1 z 7
separator