Instrukcja korzystania z BIP.
Instrukcja korzystania z BIP

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1764 t.j.) oraz rozporządzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. 

Niniejsza instrukcja dotyczy strony podmiotowej BIP Miejskich Usuług Komunikacyjnych w Zgierzu, na której udostępnia się informacje publiczne, utworzone i aktualizowane przez Podmiot zobowiązany do tego ustawą, czyli przez Miejskie Usługi Komunikacyjne w Zgierzu.

Biuletyn Informacji Publicznej Miejskich Usuług Komunikacyjnych w Zgierzu składa się z:

 1.Nagłówka zawierającego:

•nazwę podmiotu udostępniającego informacje,

•logo BIP, adres strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej, będące  odnośnikiem  do strony  głównej Biuletynu  Informacji Publicznej (http://www.bip.gov.pl)

•herb Urzędu Miasta Zgierza, jednostki nadrzędnej

•moduł wyszukujący - w pole wyszukiwania  należy wpisać poszukiwaną frazę lub tekst, a następnie wcisnąć klawisz Enter lub przycisk Szukaj. Zostanie wówczas wyświetlona lista znalezionych na dany temat dokumentów, spełniających kryteria wyszukiwania.

 2.Menu przedmiotowego (po lewej stronie)  zawierającego odnośniki do podstron BIP;

 3.Stopki zawierającej przejścia do strony dziennika, statystyk, archiwum, menu ułatwiającego przegląd strony oraz do mapy serwisu.

 4.Załączników - informacje umieszczone w plikach do pobrania.

Nawigacja:

Po lewej stronie ekranu znajduje się pasek menu przedmiotowego, umożliwiający wywołanie wybranej strony serwisu. Należy kliknąć za pomocą myszy jeden z napisów znajdujących się na pasku. Po kliknięciu na wskazywanym pasku menu pojawi się w środkowej części tekst publikowanego artykułu lub wykaz artykułów należących do tego działu. Aby wyświetlić wybraną stronę serwisu, należy wskazać tytuł artykułu za pomocą myszy a następnie wybrać go naciskając lewy przycisk myszy.

Na stronach internetowych bardzo często można znaleźć odsyłacze, czyli podkreślone fragmenty tekstu. Są to tzw. "linki" - odsyłacze do innych stron. Aby wyświetlić taką stronę, należy wybrać podkreślony tekst za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć mysz tak, aby kursor wskazywał odsyłacz (podkreślony fragment tekstu zmieni swój kolor) a następnie wcisnąć lewy przycisk myszy. Odsyłaczami do innych stron internetowych mogą być również rysunki występujące na stronie, lub ich fragmenty.

Zgłaszanie uwag

Wszelkie sugestie związane z tworzeniem i funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Miejskich Usuług Komunikacyjnych w Zgierzu prosimy o przesyłanie na adres [email protected]

Wykaz skrótów:

MUK - Miejskie Usuługi Komunikacyjne w Zgierzu

separator