Zaproszenie do składania ofert dotyczących "Wykonania usługi monitoringu oraz naprawy infrastruktury przystankowej będącej we władaniu MUK"
Zapytanie ofertowe
Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2022 2022-02-01 12:58 Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2021 2021-02-25 15:22 Ogłoszenie o wyborze oferty na "Usługę demontażu szyn bez podkładów w torowisku tramwajowym wzdłuż ul 1 Maja w Zgierzu. 2020-08-19 10:30 Ogłoszenie o wyborze oferty na "Utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza". 2020-06-23 12:16 Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza. 2020-06-16 13:25 Ogłoszenie o wyborze oferty na dezynfekcję przystanków komunikacji miejskiej. 2020-05-26 15:54 Ogłoszenie wyboru oferty na demontaż złomu stalowego na odcinku Kurak-Helenówek. 2020-05-05 15:30 Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. 2020-02-28 11:26 Zaproszenie do składania ofert dotyczących opracowania dokumentu pn. "Strategia elektromobilności dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2019-2035" 2020-02-17 15:25 Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2020 2020-01-08 10:33 Zaproszenie do składania ofert dotyczących "Wykonania usługi monitoringu oraz naprawy infrastruktury przystankowej będącej we władaniu MUK" 2019-12-23 13:00 Zaproszenie do składania ofert na utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej w Zgierzu. 2019-05-23 11:01 Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu na rok 2019 2019-02-05 09:31 Plan Postępowań o Udzielenie Zamówień Publicznych w Miejskich Usługach Komuniakacyjnych w Zgierzu na rok 2018 2018-01-09 16:52 Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych. 2016-07-14 15:05 Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych 2016-06-21 18:11 Przetarg nieograniczony na sprzątanie przystanków na terenie Miasta Zgierza. 2016-06-17 15:55
separator