Miejskie Usługi Komunikacyjne

Przedmiot i zakres działania:

 1. organizacja miejskiej komunikacji autobusowej oraz tramwajowej,
 2. kontrola wykonywania usług przez przewoźników,
 3. rozliczanie przewoźników w zakresie świadczonych usług przewozowych,
 4. dystrybucja biletów obowiązujących w komunikacji miejskiej autobusowej i tramwajowej oraz kontrola opłat za przejazdy i windykacja należności z tytułu przejazdu bez biletu lub ważnego biletu,
 5. organizowanie remontów i napraw środków trwałych Jednostki związanych z miejską komunikacją publiczną,
 6. realizowanie zadań wynikających z zawartych porozumień międzygminnych dotyczących komunikacji autobusowej i tramwajowej,
 7. pobieranie od operatorów i przewoźników opłat za korzystnie z przystanków komunikacji publicznej będących w zarządzie Gminy Miasto Zgierz,
 8. utrzymanie przystanków komunikacyjnych oraz budowę, przebudowę i remont przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom, posadowionych na miejscu przeznaczonym do wsiadania i wysiadania pasażerów lub przylegających do tego miejsca, usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych bez względu na kategorię tych dróg, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Zgierz,
 9. wydawanie w imieniu Prezydenta Miasta Zgierza zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na wykonywanie przewozów w zakresie publicznego transportu zbiorowego, a także przeprowadzanie kontroli przedsiębiorców w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1265 z późn. zm.).

Źródło: Statut Miejskich Usług Komunikacyjnych.

  separator