Referent do spraw obsługi kancelaryjnej (zakończony)

O g ł o s z e n i e
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu
(upublicznione na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późń. zm.)


Kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze referenta do spraw obsługi kancelaryjnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w MUK”, w siedzibie Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, Plac Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz,
(w sekretariacie) w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 15.00, jednak nie później niż do dnia 26 czerwca 2015 roku do godziny 15.00.


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Pełny tekst ogłoszenia 2015-07-27 13:58 525.14 KB 
dokument Ogłoszenie o wyniku naboru2015-07-27 13:58 412.14 KB 

Ilość odsłon: 1068
Dokument wytworzył(a): Anna Pilarczyk
Wprowadził(a): Anna Pilarczyk
Data publikacji: 2015-06-16 15:53
Ostatnia zmiana: 2015-07-27 13:58
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja danych

Rejestr zmian - (6)
Data: 2015-07-27 13:58Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2015-07-06 16:05Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Wprowadzenie informacji o wyniku naboru
Data: 2015-06-16 16:46Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Wprowadzenie załącznika.
Data: 2015-06-16 16:25Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Wprowadzenie zmian dotyczących ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MUK.
Data: 2015-06-16 16:19Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Wprowadzenie zmian dotyczących ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MUK.
Data: 2015-06-16 15:55Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Aktualizacja danych
Data: 2015-06-16 15:53Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Wprowadzenie zmian dotyczących ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MUK.
separator