Referent do spraw komunikacji miejskiej i obsługi interesanta (zakończony)

O g ł o s z e n i e
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Miejskich Usługach Komunikacyjnych w Zgierzu
(upublicznione na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późń. zm.)


Kierownik Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze referenta do spraw komunikacji miejskiej i obsługi intresanta

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście,
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko referenta w MUK”, w siedzibie Miejskich Usług Komunikacyjnych w Zgierzu, Plac Kilińskiego 7, 95-100 Zgierz,
(w sekretariacie) w dni robocze od godziny 8.00 do godziny 15.00, jednak nie później niż do dnia 15 listopada 2013 roku do godziny 15.00.


Ilość odsłon: 1216
Dokument wytworzył(a): Paweł Marczewski
Wprowadził(a): Anna Pilarczyk
Data publikacji: 2013-11-04 12:21
Ostatnia zmiana: 2013-11-22 10:31
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana tytułu artykułu na "Referent do spraw komunikacji miejskiej i obsługi interesanta (zakończony)"

Rejestr zmian - (5)
Data: 2013-11-22 10:31Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Zmiana tytułu artykułu na "Referent do spraw komunikacji miejskiej i obsługi interesanta (zakończony)"
Data: 2013-11-22 10:30Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Dodano załącznik "Informacja o wyniku (.pdf)"
Data: 2013-11-04 12:38Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Dodanie załącznika
Data: 2013-11-04 12:28Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Zmiana tytułu artykułu - dodanie "(w toku)"
Data: 2013-11-04 12:25Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Usunięcie załączników przypisanych do artykułu automatycznie w drodze błędu systemu
Data: 2013-11-04 12:21Wprowadził(a): Anna PilarczykOpis zmian: Wytworzenie dokumentu
separator