Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych.
Montaż oszklonych ścian osłonowych przy istniejących wiatach przystankowych zlokalizowanych na pl. Kilińskiego w Zgierzu, działki nr ewid. 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 95-100 Zgierz, pl. Kilińskiego.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Ogłoszenie2016-07-14 15:56 9125.53 KB 
dokument Specyfikacja istotnych warunków zamówienia2016-07-14 15:56 932.36 KB 
dokument Opis przedmiotu zamówienia2016-07-14 16:45 253.07 KB 
dokument Załącznik nr1. Projekt budowlany2016-07-14 16:45 6366.11 KB 
dokument Załącznik nr.2 pozwolenie na budowe2016-07-14 16:45 1984.08 KB 
dokument Załącznik nr.3- specyfikacja techniczna2016-07-14 16:45 575.51 KB 
dokument Załącznik nr.4 Przedmiar2016-07-14 16:45 4819.69 KB 
dokument Formularz Oferty2016-07-14 16:45 394.87 KB 
dokument Formularz cenowy2016-07-14 16:45 167.22 KB 
dokument Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia2016-07-14 16:45 326.35 KB 
dokument oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu2016-07-14 16:45 281.44 KB 
dokument Oświadczenie podwykonawcy2016-07-14 16:45 256.91 KB 
dokument Doświadczenie zawodowe2016-07-14 16:45 320.41 KB 
dokument Wykaz osób (potencjał wykonawczy)2016-07-14 16:45 211.91 KB 
dokument Oświadczenie o uprawnieniach2016-07-14 16:45 308.22 KB 
dokument Ogólne warunki umowy2016-07-14 16:45 500.64 KB 
dokument Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2016-08-03 15:17 67.96 KB 

Ilość odsłon: 1529
Dokument wytworzył(a): Tomasz Szczeciński
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2016-07-14 15:05
Ostatnia zmiana: 2017-09-15 10:22
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana działu.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2017-09-15 10:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2016-08-03 15:17Wprowadził(a): Tomasz SzczecińskiOpis zmian: Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Data: 2016-07-14 16:45Wprowadził(a): Tomasz SzczecińskiOpis zmian: Aktualizacja załączników.
Data: 2016-07-14 15:56Wprowadził(a): Tomasz SzczecińskiOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2016-07-14 15:05Wprowadził(a): Tomasz SzczecińskiOpis zmian: Aktualizacja
separator